Blogia
ptqk_blogzine

Public!

Convocatoria de intervenciones en el espacio público en el barcelonés barrio de Grácia.

Lo organiza Sala de Estar , uno de los mejores espacios culturales del barrio.

Y el plazo de presentación se amplía hasta le próximo 16 de julio.

PÚBLIC! és un programa cultural que promou un territori compartit entre la creació contemporània i la vida de la ciutat, que sorgeix de la fusió de les Jornades de Tallers Oberts i el GRAC! (intervencions efímeres en l'Espai Públic) que s'han realitzat en paral·lel els anys 2005 i 2006.

PÚBLIC! pretén aprofundir i ampliar la qualitat i el camp d'acció de les propostes dels antics projectes dels quals neix.

PÚBLIC! es compon en quatre facetes:

(1) La realització d'una cartografia dels espais creatius del barri de Gràcia,

(2) La convocatòria, selecció i producció d'un projecte d'intervenció en l'espai públic,

(3) L'organització d'unes Jornades de tallers Oberts i

(4) la realització d'una exposició – presentació dels diferents projectes i els seus antecedents, en la biblioteca Jaume Fuster.

más informacion en >> http://saladestar.com/public/#grac

0 comentarios